Decoratieve afbeelding van Enne Jans Heerd in Maarhuizen van de achterzijde gefotografeerd

Hoogholtje Maarhuizen

Extra wandelmogelijkheden en ommetjes rondom het Mensingeweer en Winsum creëren door het plaatsen van een voetgangersbrug.

Met het realiseren van een voetgangersbrug (hoogholtje) over het Mensingeweersterloopdiep bij Maarhuizen ontstaan extra wandelmogelijkheden met ommetjes rondom Mensingeweer en Winsum. Ook kan de route van het Pieterpad en het Wad- en Wierdenpad over de wierde Maarhuizen worden verlegd.

Verleggen van het Pieterpad

Het hoogholtje is een mooie stap in het verbeteren van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van dit eeuwenoude landschap. Het is onderdeel van een totaalplan om de wierde aantrekkelijker te maken en een verbinding te leggen met het buurdorp Mensingeweer. Maarhuizen is onderdeel van een knooppunt van fiets- wandel- en vaarroutes. Het Pieterpad en het Wad- en Wierdenpad zijn voorbeelden hiervan. Het verleggen van de route van het Pieterpad over de wierde Maarhuizen hangt af van de realisatie van het hoogholtje.

Maatschappelijke en publieke functie voor het gebied

Staatsbosbeheer zet zich in voor waardevolle locaties in Noord-Groningen. Deze plannen richten zich op de ontwikkeling van de historische en landschappelijke waarden van de wierde en de monumentale boerderij Enne Jans Heerd. Hiermee wordt een belangrijk cultureel-historisch icoon behouden en krijgt het gebied een maatschappelijke en publieke functie.

Naast dit project is ook het project ‘Trapsgewijs terras Mensingeweer’ onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Mensingeweer-Maarhuizen


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 125.000