Digitale tekening van het Nieuw Roakeldais-gebouw

Nieuw Roakeldais

Het vernieuwen van het activiteitenterrein in het dorp Warffum.

Het festivalterrein van Op Roakeldais is een belangrijke ontmoetingsplaats voor inwoners en verenigingen in het dorp Warffum en daarbuiten. Maar ook een belangrijke plek voor regionale, landelijke en internationale evenementen en activiteiten. Na ruim dertig jaar is het Op Roakeldais-terrein toe aan vernieuwing. Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum gaat aan de slag met het vernieuwen van het Roakeldaisterrein. Dat gebeurt onder de nieuwe naam ‘Cultuur- en activiteitencentrum Nieuw Roakeldais’.

Vernieuwing

De stichting gaat onder andere het gebouw verbouwen en verduurzamen, het oude gymgebouw ombouwen tot een klein theater en een parkeerplaats met pluktuin aanleggen. Het vernieuwen van het Op Roakeldais-terrein zorgt ervoor dat er in Warffum een fijne plek is waar bewoners kunnen samenkomen.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage aan ambities
Projectbudget
€ 3.942.833
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.916.272
Projectnieuws