Het festivalterrein van Op Roakeldais is een belangrijke ontmoetingsplaats voor inwoners en verenigingen in het dorp Warffum en daarbuiten. Maar ook een belangrijke plek voor regionale, landelijke en internationale evenementen en activiteiten. Na ruim dertig jaar is het Op Roakeldais-terrein toe aan vernieuwing. Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum gaat aan de slag met het vernieuwen van het Roakeldaisterrein. Dat gebeurt onder de nieuwe naam ‘Cultuur- en activiteitencentrum Nieuw Roakeldais’.

Vernieuwing

De stichting gaat onder andere het gebouw verbouwen en verduurzamen, het oude gymgebouw ombouwen tot een klein theater en een parkeerplaats met pluktuin aanleggen. Het vernieuwen van het Op Roakeldais-terrein zorgt ervoor dat er in Warffum een fijne plek is waar bewoners kunnen samenkomen.