Direct naar hoofdinhoud
Moeder fietst met kind langs de kerk in Uithuizen.

Wijkaanpak Ripperdadrift Uithuizen

Met inwoners van de wijk Ripperdadrift in Uithuizen de knelpunten van de wijk oplossen door speelgelegenheid te bieden aan de jeugd.

De inwoners van de wijk Ripperdadrift in Uithuizen zijn gevraagd om mee te denken over de knelpunten en de behoeften in hun wijk. Via huis aan huis gesprekken, diverse buurtbijeenkomsten en tijdens een gezamenlijke opschoondag in de wijk zijn inwoners gevraagd om mee te denken. Er werd gesproken over de knelpunten, behoeften en mogelijke oplossingen om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De gemeente Het Hogeland helpt om deze ideeën uit te voeren.

Speelgelegenheid uitbreiden
Dorpsbewoners geven prioriteit aan het uitbreiden van de speelgelegenheid voor de (hang-)jeugd van acht tot en met dertien jaar en het opknappen van de omgeving rond de vijver.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2018
Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 20.000

Meer projecten van het lokaal programma: