Direct naar hoofdinhoud
Sfeerafbeedling van een oudere meneer die een balletje vasthoudt, een jongere vrouw legt haar hand geruststellend op zijn pols.

Beschermd wonen in Uithuizen

Het samenwerken van verschillende zorginstellingen zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten en personeel.

In Uithuizen willen drie zorginstellingen en Woonzorg Nederland samenwerken in het aanbieden van zorg. Op deze manier kunnen de zorginstellingen gebruikmaken van elkaars faciliteiten, wordt het (schaarse) zorgpersoneel gemakkelijker gedeeld en kunnen ze de huisvesting op elkaar afstemmen.

Gezamenlijk opnieuw beginnen
Door de versterkingsopgave moeten niet-aardbevingsbestendige zorgpanden gesloopt worden. Dit biedt de mogelijkheid om gezamenlijk opnieuw te beginnen. Binnen het project ‘Beschermd wonen in Uithuizen’ zijn er een aantal thema’s te onderscheiden, namelijk wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening. De samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen moet één totaalconcept worden. Processen moeten op elkaar afgestemd worden, net als voorzieningen vanuit het dorp en in de zorginstelling. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar mogelijkheden om in het dorp (dus buiten de instelling) dagbesteding aan te bieden. Dit zorgt voor een win-win situatie voor zowel de zorg als het dorp zelf. Daarbij kunnen mensen die intensieve zorg nodig hebben met dit nieuwe concept in Uithuizen blijven.

Het project ‘Beschermd wonen in Uithuizen’ is één van de vijf kansrijke projecten die onder het zorgakkoord (2019) vallen.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2018
Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 183.120

Meer projecten van het lokaal programma: