Vakland Het Hogeland

Praktijk-, leer- en ontwikkelen centra voor praktisch leren, waar inwoners van Het Hogeland zich (verder) kunnen ontwikkelen op verschillende vakgebieden.

Vakland Het Hogeland geeft alle inwoners van de gemeente Het Hogeland de mogelijkheid om zich (verder) te ontwikkelen op verschillende vakgebieden. Op drie plaatsen in de gemeente is een Praktijk,- Leer,- en Ontwikkel Centrum (PLOC). Hier kunnen mensen via praktisch leren, de basis leggen voor werk of vrijwilligerswerk, bijscholing, omscholing of verbreding.  

Samenwerkende scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties

“We hebben genoeg gekwalificeerde docenten voor praktijkonderwijs en prima faciliteiten. Die worden echter alleen maar benut in het dagonderwijs. Daarmee missen we de benutting voor een groep mensen die op andere manieren, en ook vaak buiten school, opleiding en ontwikkeling zoekt. Met Vakland zorgen we ervoor dat de aansluiting met mensen die zich willen ontwikkelen goed gaat passen” legt Agnes Schaafsma, rector van Het Hogeland College in Warffum, uit. Vakland Het Hogeland is een initiatief van samenwerkende scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

We hebben genoeg gekwalificeerde docenten voor praktijkonderwijs en prima faciliteiten.

AGNES SCHAAFSMA, RECTOR HET HOGELAND COLLEGE

Kansen op de arbeidsmarkt

De drie centra richten zich op bouw en techniek; ICT en innovatie; en zorg, groen, horeca en toerisme. Dit zijn ook de richtingen waar de mogelijke kansen liggen op de arbeidsmarkt in de gemeente. De centra bevinden zich in Uithuizen, Winsum en Warffum. Er wordt een online activiteitenkaart ontwikkeld om alle werk- en stageplekken overzichtelijk in beeld te krijgen. Het doel van Vakland Het Hogeland is om in een periode van drie jaar een uitgebreid programma op te bouwen als voor haar inwoners. Denk hierbij aan kennismaken met een vak of je op een vak oriënteren, maar ook mbo, hbo, wo of omscholing en bijscholing voor werkenden en werkzoekenden.


In december 2021 gingen we ‘On Tour’ in gemeente Het Hogeland. We bezochten Vakland Het Hogeland en keken hoe het ervoor stond.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage aan ambities
Partners
Noorderpoort, Alfacollege, Het Hogeland College, Ondernemersplatform Het Hogeland, Biblionet, Hanzehogeschool, Terra, Dorpsbelangen Warffum
Projectbudget
€ 4.218.400
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.618.400