In Mensingeweer wordt een trapsgewijs terras te gecreëerd achter het dorpshuis. Het terras aan het Mensingeweersterloopdiep stimuleert recreatie, toerisme en daarmee de leefbaarheid van het dorp. Omdat het terras achter het dorpshuis aan het kanaal gevestigd is wordt het terras een onderdeel van toeristische knooppunten op Het Hogeland. Bestaande parels, zoals de molen, het dorpshuis, de kerk, het jaagpad, De Pieterpadroute en het Wad en Wierdenpad worden zo met elkaar verbonden.

Staatsbosbeheer zet zich in voor waardevolle locaties in Noord-Groningen. Samen met inwoners zijn er plannen gemaakt die zich richten op de ontwikkeling van de historische en landschappelijke waarden van Mensingeweer en Maarhuizen en de monumentale boerderij Enne Jans Heerd. Deze plannen zijn voornamelijk gemaakt voor toerisme en recreatie.

Naast dit project is ook het project ‘Hoogholtje Maarhuizen’ onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Mensingeweer-Maarhuizen.