Afbeelding van Mensingeweer, gefotografeerd achter het dorpshuis.

Trapsgewijs terras Mensingeweer

Het creëren van een trapsgewijs terras achter het dorpshuis in Mensingeweer om toerisme, recreatie en leefbaarheid van het dorp te verbeteren.

In Mensingeweer wordt een trapsgewijs terras te gecreëerd achter het dorpshuis. Het terras aan het Mensingeweersterloopdiep stimuleert recreatie, toerisme en daarmee de leefbaarheid van het dorp. Omdat het terras achter het dorpshuis aan het kanaal gevestigd is wordt het terras een onderdeel van toeristische knooppunten op Het Hogeland. Bestaande parels, zoals de molen, het dorpshuis, de kerk, het jaagpad, De Pieterpadroute en het Wad en Wierdenpad worden zo met elkaar verbonden.

Staatsbosbeheer zet zich in voor waardevolle locaties in Noord-Groningen. Samen met inwoners zijn er plannen gemaakt die zich richten op de ontwikkeling van de historische en landschappelijke waarden van Mensingeweer en Maarhuizen en de monumentale boerderij Enne Jans Heerd. Deze plannen zijn voornamelijk gemaakt voor toerisme en recreatie.

Naast dit project is ook het project ‘Hoogholtje Maarhuizen’ onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Mensingeweer-Maarhuizen.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 68.970