Warffum is een historisch dorp met een beschermd dorpsgezicht dat dient als visitekaartje voor het dorp. Warffum heeft echter te maken met negatieve ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, het afnemen van de werkgelegenheid, het wegvallen van de voorzieningen en het verdwijnen van winkels.

Een aantrekkelijkere leef- en woonomgeving

De Oosterstraat is een belangrijke doorgaande weg door het centrum en tevens het historische dorpsgezicht. Het onderhoud en de inrichting van de wegen laat echter te wensen over. Door de openbare ruimte opnieuw in te richten ontstaat een andere sfeer in het dorp en wordt een aantrekkelijker leef- en woonomgeving gecreëerd. Er komt nieuwe bestrating, meer groen, nieuw straatmeubilair en het nieuwe dorpshuis moet goed te bereiken zijn. De herinrichting gebeurt met respect voor de oude historische situatie.