Sfeerafbeelding van de kerk in Warffum.

Herinrichting Oosterstraat Warffum

De openbare ruimte in de Oosterstraat in Warffum opnieuw inrichten voor een aantrekkelijkere leef- en woonomgeving.

Warffum is een historisch dorp met een beschermd dorpsgezicht dat dient als visitekaartje voor het dorp. Warffum heeft echter te maken met negatieve ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, het afnemen van de werkgelegenheid, het wegvallen van de voorzieningen en het verdwijnen van winkels.

Een aantrekkelijkere leef- en woonomgeving

De Oosterstraat is een belangrijke doorgaande weg door het centrum en tevens het historische dorpsgezicht. Het onderhoud en de inrichting van de wegen laat echter te wensen over. Door de openbare ruimte opnieuw in te richten ontstaat een andere sfeer in het dorp en wordt een aantrekkelijker leef- en woonomgeving gecreëerd. Er komt nieuwe bestrating, meer groen, nieuw straatmeubilair en het nieuwe dorpshuis moet goed te bereiken zijn. De herinrichting gebeurt met respect voor de oude historische situatie.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 484.000