Direct naar hoofdinhoud
Fietsers over een bruggetje in Winsum, een dorp in de gemeente Het Hogeland.

Plus op centrumplannen Het Hogeland

Een mooier resultaat bereiken op de centrumplannen van Bedum, Winsum en Uithuizen door levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en culturele voorzieningen.

In het dorpscentrum van Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn de centrumplannen deels al in uitvoering of staan op stapel. Door het extra geld vanuit Nationaal Programma Groningen kunnen de centrumplannen een nog mooier resultaat bereiken.

Sterke winkelcentra
De plannen voor Bedum, Uithuizen en Winsum hebben als doel om economisch sterke, aantrekkelijke, compacte en levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en/of culturele voorzieningen.

Initiatieven voor wonen en zorg
In Uithuizermeeden worden leegstaande winkelpanden die een lange tijd leegstaan vervangen door woningen. Er komt een nieuwe subsidieregeling voor initiatieven op het gebied van wonen en zorg. En langs een deel van de Hoofdstraat komt een woon-/zorgzone, met zorgfuncties op de begane grond en levensloopbestendige appartementen daarboven.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Partners
Woningstichting Wierden en Borgen, Koopcentrum De Scheve Toren, Ondernemersvereniging Winsum, Historische Vereniging Winsum-Obergum, Stichting Groninger Kerken, Ondernemersvereniging HVU, Dorpsbelangen Uithuizermeeden, Stichting Meij-Invest, Noorderzorg
Projectbudget
€ 61.100.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 12.419.000

Meer projecten van het lokaal programma: