In het dorpscentrum van Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn de centrumplannen deels al in uitvoering of staan op stapel. Door het extra geld vanuit Nationaal Programma Groningen kunnen de centrumplannen een nog mooier resultaat bereiken.

Sterke winkelcentra

De plannen voor Bedum, Uithuizen en Winsum hebben als doel om economisch sterke, aantrekkelijke, compacte en levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en/of culturele voorzieningen. Ook in Leens wordt gewerkt aan centrumplannen.

Initiatieven voor wonen en zorg

In Uithuizermeeden worden leegstaande winkelpanden die een lange tijd leegstaan vervangen door woningen. Er komt een nieuwe subsidieregeling voor initiatieven op het gebied van wonen en zorg. En langs een deel van de Hoofdstraat komt een woon-/zorgzone, met zorgfuncties op de begane grond en levensloopbestendige appartementen daarboven.


In februari 2022 gingen we ‘On Tour’ in gemeente Het Hogeland. We bezochten Winsum en Uithuizen en keken hoe het ervoor stond met de centrumplannen.