Fietsers over een bruggetje in Winsum, een dorp in de gemeente Het Hogeland.

Centrumplannen Het Hogeland

Een mooier resultaat bereiken op de centrumplannen van Bedum, Winsum en Uithuizen door levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en culturele voorzieningen.

In het dorpscentrum van Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn de centrumplannen deels al in uitvoering of staan op stapel. Door het extra geld vanuit Nationaal Programma Groningen kunnen de centrumplannen een nog mooier resultaat bereiken.

Sterke winkelcentra

De plannen voor Bedum, Uithuizen en Winsum hebben als doel om economisch sterke, aantrekkelijke, compacte en levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en/of culturele voorzieningen. Ook in Leens wordt gewerkt aan centrumplannen.

Initiatieven voor wonen en zorg

In Uithuizermeeden worden leegstaande winkelpanden die een lange tijd leegstaan vervangen door woningen. Er komt een nieuwe subsidieregeling voor initiatieven op het gebied van wonen en zorg. En langs een deel van de Hoofdstraat komt een woon-/zorgzone, met zorgfuncties op de begane grond en levensloopbestendige appartementen daarboven.


In februari 2022 gingen we ‘On Tour’ in gemeente Het Hogeland. We bezochten Winsum en Uithuizen en keken hoe het ervoor stond met de centrumplannen.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Het Hogeland
Bijdrage aan ambities
Partners
Woningstichting Wierden en Borgen, Koopcentrum De Scheve Toren, Ondernemersvereniging Winsum, Historische Vereniging Winsum-Obergum, Stichting Groninger Kerken, Ondernemersvereniging HVU, Dorpsbelangen Uithuizermeeden, Stichting Meij-Invest, Noorderzorg
Projectbudget
€ 61.100.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 12.419.000