Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Het investeren in een positieve leefomgeving voor jongeren, zodat het gebruik van alcohol, drugs en tabak afneemt.

Gemeente Oldambt gaat een preventieaanpak gebruiken voor een positieve leefomgeving voor jongeren, zodat het gebruik van alcohol, drugs en tabak afneemt en het welbevinden wordt bevorderd. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is gebaseerd op een succesvolle aanpak in IJsland, waar het middelengebruik onder jongeren flink is afgenomen. Om het gebruik terug te dringen introduceren de IJslanders een nieuwe aanpak, die inmiddels bekend staat als het IJslandse Preventiemodel. IJslandse jongeren gebruiken nu het minste van Europa en scoren goed op andere gezondheidsterreinen zoals sport.

Proef van vier jaar

De basis van het project bestaat uit het gezamenlijk creëren van een positieve leefomgeving voor jongeren, waarin ze gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Die leefomgeving bestaat uit het gezin, vrienden en leeftijdgenoten, school en vrijetijdsbesteding. De gemeente, het onderwijs, de GGD, een welzijnsinstelling en Verslavingszorg Noord-Nederland gaan dit project gezamenlijk uitvoeren, onder begeleiding van het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

Het is vooral gericht op versterken van preventieve factoren die een rol spelen bij het middelengebruik. Voorbeelden hiervan zijn meer aanbod van sporten, meer aanbod van kunst en cultuur en het vergroten van ouderbetrokkenheid.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Oldambt
Bijdrage aan ambities
Partners
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
Projectbudget
€ 1.102.151
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 851.364
Projectnieuws