Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van twee mannen bezig zijn met zonnepanelen op een dak te leggen.

Fonds toekomstbestendig wonen

Een regeling ontwikkelen waarmee inwoners makkelijker aan geld kunnen komen om hun woning toekomstbestendig te maken.

De duurzaamheid van koopwoningen in Oldambt staat onder druk, en daarmee ook de leefbaarheid. Veel woningen zijn onvoldoende geïsoleerd. Door stijgende energieprijzen verergert de energiearmoede (een te hoge energierekening) en dat belemmert ook de verduurzaming van woningen. De lage WOZ-waarde in Oldambt betekent dat veel bewoners weinig middelen hebben om te investeren in verduurzaming van de woning. Veel woningen zijn onvoldoende levensloopbestendig. De relatief hoge leeftijd van de inwoners maakt dit erger.

Geld voor toekomstbestendig wonen
Het doel van dit project is om een regeling te ontwikkelen en uit te voeren waarmee inwoners makkelijker aan geld kunnen komen om hun woning toekomstbestendig te maken. Het geld uit deze regeling kunnen inwoners gebruiken voor het verduurzamen, verbeteren en levensloopbestendig maken van woningen. Dit project biedt geldleningen aan inwoners die niet op een andere manier aan financiering kunnen komen.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Gemeente Oldambt
Partners
Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP), Ondernemerskring Oost-Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 750.000

Meer projecten van het lokaal programma: