Inzet van buitenfitnessvoorzieningen

Het bieden van buitenfitnessvoorzieningen

In gemeente Eemsdelta komen plekken in de openbare ruimte om te kunnen sporten, bewegen, ontmoeten en spelen. Met buitenfitnessvoorzieningen komt de gemeente tegemoet aan deze specifieke wens van de inwoners uit verschillende dorpen: Loppersum, Wirdum, Zijldijk, Middelstum, Eenum, Wirdum en ‘t Zandt.

Samen activiteiten organiseren

Naast bewegen of sporten in de buitenlucht, biedt deze voorziening inwoners ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten door activiteiten te organiseren in de vorm van clinics of workshops. In elk dorp gaat een werkgroep van inwoners dit samen met de gemeente uitvoeren.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
Dorpsverenigingen, Dorpscooperaties, sportverenigingen, Huis voor de sport (HvdS)
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 780.450
Projectnieuws