De afgelopen jaren zijn er verschillende basisvoorzieningen gesloten of vertrokken uit Termunten en Termunterzijl, zoals de openbare basisschool en het sportgebouw. Elkaar ontmoeten is hierdoor minder vanzelfsprekend geworden. Daarnaast is de entree naar Termunten een gebied met veel horeca. Er is veel dagtoerisme in de weekenden en de vakanties, maar er is onvoldoende parkeergelegenheid. En dat zorgt voor onveilige situaties.

Ontmoetingsplek

Uit een enquête onder de dorpsbewoners blijkt dat er grote behoefte is aan een nieuwe ontmoetingsplek met sportfunctie. Daarnaast is er de wens om het dagtoerisme in betere banen te leiden én het beschermd dorpsgezicht meer recht te doen.

Dorpsvisie

Er is een dorpsvisie opgesteld waar betrokken inwoners en ondernemers samen met de gemeente aan werken. Met het project ‘Veilig en leefbaar entrée Termunten’ wil de gemeente Eemsdelta de volgende onderdelen van de dorpsvisie uitvoeren:

  • Dorpskarakter terugbrengen in de openbare ruimte en parkeerlocaties aan de achterzijde van de panden maken.
  • Aanbrengen van parkeerroutes en realiseren van 60 extra parkeerplekken.
  • Bijdragen aan de totstandkoming van het dorpshuis, waarbij de sportfunctie van het gebouw worden overgenomen van de gemeente en in beheer komt van bewoners.

Het project ‘Veilig en leefbaar entrée Termunten’ moet zorgen voor een leefbaarder en veiliger Termunten en Termunterzijl.