De gemeente Eemsdelta wil in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele energie en fossielvrij (deel)vervoer stimuleren. Op dit moment heeft de gemeente Eemsdelta 22 laadpalen aangevraagd en er volgen meer. Door het vergroten van het aantal openbare laadpalen wordt de omslag naar elektrisch rijden gestimuleerd. Zo wordt het vervoer groener en slimmer gemaakt. Naast laadpalen wordt er ook gedacht aan laadpleinen, waar op centrale punten in de dorpen meerdere laadpalen komen.

Door de elektrische auto te delen, scheelt dat voor de inwoner enorm in de kosten en bovendien wordt het vervoer een stuk groener.

LOUWINA PLATTEEL, PROJECTLEIDER DEELMOBILITEIT

De komst van de laadpalen brengt nieuwe kansen met zich mee. Er is weinig openbaar vervoer in de dorpen, sommige dorpsbewoners moeten wel drie kwartier lopen voor ze bij de bushalte zijn. Deelvervoer zou een goede oplossing zijn. De gemeente hoopt inwoners te verleiden om afscheid te nemen van hun tweede auto.

Naast auto’s kijkt de gemeente Eemsdelta ook naar deelvervoer in bredere zin, denk daarbij aan deelfietsen, scooters of personenbusjes.