Duurzame deelmobiliteit

De komst van laadpalen en laadpleinen in de gemeente om elektrisch rijden te stimuleren.

De gemeente Eemsdelta wil in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele energie en fossielvrij (deel)vervoer stimuleren. Op dit moment heeft de gemeente Eemsdelta 22 laadpalen aangevraagd en er volgen meer. Door het vergroten van het aantal openbare laadpalen wordt de omslag naar elektrisch rijden gestimuleerd. Zo wordt het vervoer groener en slimmer gemaakt. Naast laadpalen wordt er ook gedacht aan laadpleinen, waar op centrale punten in de dorpen meerdere laadpalen komen.

Door de elektrische auto te delen, scheelt dat voor de inwoner enorm in de kosten en bovendien wordt het vervoer een stuk groener.

LOUWINA PLATTEEL, PROJECTLEIDER DEELMOBILITEIT

De komst van de laadpalen brengt nieuwe kansen met zich mee. Er is weinig openbaar vervoer in de dorpen, sommige dorpsbewoners moeten wel drie kwartier lopen voor ze bij de bushalte zijn. Deelvervoer zou een goede oplossing zijn. De gemeente hoopt inwoners te verleiden om afscheid te nemen van hun tweede auto.

Naast auto’s kijkt de gemeente Eemsdelta ook naar deelvervoer in bredere zin, denk daarbij aan deelfietsen, scooters of personenbusjes.

DeelSlee

Van jong tot oud en of je nou veel kilometers rijdt of weinig: zolang je in bezit bent van een rijbewijs kun je gebruik maken van de deelauto’s van DeelSlee. Zeventien dorpen, vier energiecoöperaties en drie zorgcoöperaties doen mee. DeelSlee wordt door vrijwilligers georganiseerd en heeft daarmee een duurzaam en sociaal karakter. DeelSlee heeft in 2023 de landelijke Autodeel Award gewonnen in de categorie kleine gemeente.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
Lokale energie- en zorgcoöperaties, buurtkrachtteams en dorpsbelangenbesturen, LOPEC, Zonnedorpen
Projectbudget
€ 2.400.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.420.000
Projectnieuws