Dorpenronde gemeente Eemsdelta

Het ophalen van ideeën bij inwoners voor het opstellen van een plan dat door een zo breed mogelijke groep gedragen wordt.

Om te komen tot een “Lopster”-dorpenprogramma bezocht de gemeente Eemsdelta vanaf half mei 2019 de dorpen vanuit ‘Aanschuiven in…’ met Neef Herbert. De vraag die aan inwoners werd gesteld was: ‘Wat heb jij nodig om goed te kunnen leven in jouw dorp?’. Na afloop van deze bezoeken is tijdens dorpscafé avonden de opgehaalde inbreng teruggekoppeld en getoetst. De inwoners zijn per dorp met elkaar in gesprek gegaan over welke wensen en behoeften er zijn voor de dorpen. Er kwamen mooie nieuwe ideeën op tafel. 

Een plan opstellen met een zo breed mogelijke groep

Voor deze avondbijeenkomsten zijn inwoners, verenigingen van dorpsbelangen, ondernemers, lokale zorg- en energiecorporaties en andere betrokken partijen uitgenodigd. Dit zodat er met een zo breed mogelijke groep een gedragen plan opgesteld kan worden. Deze aanpak stimuleert inwonersparticipatie en draagt bij aan de samenwerking tussen de gemeente en organisaties/verenigingen. Zowel in een dorp als tussen verschillende dorpen.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
Alle verenigingen van dorpsbelangen (en onder dorpsbelangen acterende werkgroepen) in de gemeente Eemsdelta
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 181.500