Ruimte voor bewonersinitiatieven Eemsdelta

Het stimuleren van ideeën van bewoners voor de leefbaarheid in wijken en dorpen

De afgelopen jaren is gebleken dat er landelijk – en dus ook in Eemsdelta – een toename is van initiatieven vanuit de samenleving. Deze variëren van een complete verbouwing van dorpshuizen, initiatieven gericht op sporten en bewegen, starten van zorgcorporaties en het herinrichten van onderdelen uit de openbare ruimte. Gemeente Eemsdelta wil dichtbij haar inwoners staan en geeft hen daarom ruimte om hun eigen ideeën aan te leveren voor de leefbaarheid van de dorpen en wijken in Eemsdelta.

De dorpen en wijken in Eemsdelta kunnen de komende jaren eigen plannen voor de toekomst van hun dorp, buurt of regio indienen bij de gemeente. Visies voor een dorp of buurt, of plannen met een duurzaam karakter gericht op ontmoeten, sociale samenhang, natuur, bewegen of recreëren dragen bij aan een leefbaar en aantrekkelijk Eemsdelta. Door ruimte te geven aan inwoners, krijgen zij meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving, en werken ze samen met de gemeente aan duurzame plannen voor de toekomst van hun dorp of buurt.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.500.000