Direct naar hoofdinhoud

Schoolpleinen bij kindcentra gemeente Eemsdelta

Een upgrade van de sobere schoolpleinen om de leermogelijkheden voor binnen- en buitenonderwijs te vergroten.

Binnen het scholenprogramma van de gemeente Eemsdelta zijn drie nieuwe kindcentra gebouwd in Middelstum, Stedum en Loppersum. In een kindcentra wordt de kinderopvang, peuterspeelzaal en het basisonderwijs samengevoegd. In de gemeente worden daarbij drie andere scholen bouwkundig versterkt en in ’t Zand wordt een nieuwe basisschool gebouwd. Vanuit het budget wordt een sober schoolplein opgeleverd.

Upgrade van schoolpleinen
Vanuit de schoolbesturen is aangegeven dat gestreefd moet worden naar een upgrade van de schoolpleinen. Schoolpleinen worden steeds belangrijker voor modern onderwijs. De leermogelijkheden worden vergroot en binnen- en buitenonderwijs kan met elkaar worden verbonden.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Status
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 300.000

Meer projecten van het lokaal programma: