Het voorlopig ontwerp voor De Molenberg, digitaal getekend door architect De Zwarte Hond
Fotografie: De Zwarte Hond

Gebiedsontwikkeling Delfzijl Centrum Zuidoost – Molenberg

Het creëren van een fijne leefomgeving in Delfzijl, met meer groen, veiligheid en een aantrekkelijk winkelgebied.

De gemeente Eemsdelta wil zich met het project ‘Gebiedsontwikkeling Delfzijl Centrum Zuidoost’ een gebied creëren waar mensen graag zijn, met een fijne woonomgeving, meer groen, veiligheid en een aantrekkelijk winkelgebied. Het project bestaat uit verschillende fases, het project ‘Wonen met een Plus‘ is ook een onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

Theater De Molenberg

Samen met inwoners en ondernemers heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt voor Theater De Molenberg. Het theater is behoorlijk verouderd. Een nieuw, cultureel gebouw biedt kansen voor de gemeente én de regio. Door de sloop- en herbouw van het Theater De Molenberg, komt een nieuw complex met verschillende cultuurinstellingen: het theater, de bibliotheek en het IVAK (de culturele netwerkorganisatie van de gemeente Eemsdelta). Naast cultuur, biedt het theater ook kansen voor de horeca.

Bij het uitwerken van de verschillende plannen blijven we natuurlijk nauw samenwerken met de inwoners. Het wordt immers hun gebouw.

DICK JANSSEN, PROGRAMMAMANAGER GEBIEDSONTWIKKELING DELFZIJL CENTRUM ZUIDOOST

De ingreep in het hart van Centrum Zuidoost heeft effect op de hele omgeving. Daarom is de gemeente samen met de inwoners aan de gang gegaan met de gebiedsagenda. Het draagvlak voor een nieuw cultureel centrum en een andere aankleding van de directe omgeving is groot. Het geeft het centrum weer een hart en zorgt voor reuring.

Voor een klein theater trekt De Molenberg grote namen en biedt het een heel divers programma. Dit moet behouden blijven, maar de gemeente wil ook meer bieden. In het nieuwe gebouw komen daarom onder andere extra stoelen in de kleine zaal, zodat er ook in het weekend films gedraaid kunnen worden. En er zijn mooie verbindingen mogelijk door het aanbod van de bibliotheek en het IVAK.


Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
De Hoven, Lentis, Zonnehuisgroep, Theater de Molenberg, IVAK, Bibliotheek
Projectbudget
€ 21.000.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 12.296.988