Fotografie: Siese Veenstra

Mijn Thuis Mijn Verhaal

Jong en oud werken samen aan een wijk of dorp waarin het prettig wonen is. Door inzet van kunst en cultuur ontstaat opnieuw verbinding met elkaar.

In Eemsdelta hebben de gevolgen van de aardbevingsproblematiek ervoor gezorgd dat inwoners het thuisgevoel verliezen. Bijvoorbeeld omdat huizen versterkt moeten worden en inwoners tijdelijk niet in hun huis kunnen wonen. Of dat een oud en vertrouwd huis wordt gesloopt en het nieuwe huis nog onwennig aanvoelt. Daarbij zorgt het verhuizen ervoor dat de onderlinge contacten in straat, wijk of dorp deels verloren gaan.

Samenwerken in dorpen en wijken

Met het programma ‘Mijn Thuis Mijn Verhaal’ ontdekken we wat inwoners nodig hebben om zich thuis te voelen. Jong en oud werken samen aan een wijk of dorp waar het prettig wonen is en waar we naar elkaar omkijken. Hier zetten we kunst en cultuur voor in. Als de versterking in een wijk of dorp tot een einde komt, is de sociale samenhang in een wijk of dorp vaak verminderd. Mensen zijn moe van de onzekere en negatieve situatie. Door de inzet van kunst en cultuur creëren we samen nieuw perspectief.

Activiteiten door en voor inwoners

Mijn Thuis Mijn Verhaal zet verschillende activiteiten in waar veel mensen, van jong tot oud, aan mee kunnen doen. Bijvoorbeeld muziek, dans, theater, tekenen en schilderen, nieuwe media, film, en meer. De inwoners bepalen zelf hoe en wat ze gaan doen. De creatieve makers helpen hen daarbij.

Pilot

Na een succesvolle pilot in Appingedam is Mijn Thuis Mijn Verhaal in september 2023 gestart in de dorpen Loppersum en Zeerijp en de wijken Opwierde in Appingedam en Delfzijl-Noord.

In een pilotperiode van anderhalf tot twee jaar wordt een aantal kunstprojecten en culturele methodieken uitgeprobeerd. Daarna komt er een breder programma voor een langere periode.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
KultuurLoket, IVAK, Cadanz Welzijn, Woningcorporaties Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Sparklab, De Steeg, Writers Block, De Rijdende Popschool en lokale kunstenaars, Stichting Kunst & Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Projectbudget
€ 326.700
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 242.000