Centra zijn niet alleen plekken waar men komt om boodschappen te doen, maar ook plekken waar mensen samenkomen om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Dat is het uitganspunt bij het versterken van de centrumgebieden van Eemsdelta. Toekomstbestendige en bruisende centrumgebieden versterken de leefbaarheid en economie en hebben een positief effect op jongeren, bezoekers, ondernemers, nieuwe bewoners en investeerders.

Aantrekkelijke centra

Reden voor de ondernemersverenigingen van de vier kernen (Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Middelstum) en de gemeente om de gastvrijheid, sfeer en uitstraling van het vastgoed, de winkels en de openbare ruimte verder te verbeteren. Door de toeristische en recreatieve kenmerken van de vier kernen te versterken, willen zij inwoners en bezoekers een prettige leef- en verblijfsomgeving bieden, daarbij nodigen zij hen ook uit om te genieten van de verschillen tussen de kernen: de cultuurhistorische kwaliteiten van Appingedam, het landelijke en groene belang van Loppersum en Middelstum en de haven en het maritieme karakter van Delfzijl.

Twee fasen

In 2021 en 2022 is de basis gelegd en een goede samenwerking opgezet tussen de gemeente, ondernemingsverenigingen en vastgoedeigenaren. In deze eerste fase is gezamenlijk een meerjarenprogramma opgesteld. Dit programma is gebaseerd op de uitvoering van verschillende voorbereidende deelprojecten. Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar de knelpunten bij ondernemers en is er gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de openbare ruimte. De tweede fase is eind 2022 gestart, hierin ligt de focus op de uitvoering en de resultaten hiervan.