Sfeerafbeelding van een vergaande trekker op een rommelerf

Rommelerven en rotte kiezen gemeente Eemsdelta

Het opkopen van panden en erven om rommelerven en rotte kiezen in de gemeente te verminderen en hier tuingrond of bouwkavels van maken.

Met het Lopster ‘Schoon, heel en veilig’-beleid houdt de gemeente Eemsdelta een lijst bij met de zogeheten rotte kiezen en rommelerven. Leegstaande- en vervallen panden zorgen samen met rommelerven voor een negatieve uitstraling op de omgeving. Omwonenden ergeren zich aan de verpaupering in hun buurt.

Van rommelerf naar tuingrond of bouwkavel

Op verschillende manieren probeert gemeente Eemsdelta de rotte kiezen en rommelerven te verminderen. Panden worden opgeknapt of gesloopt en rommelerven worden opgeruimd. Meerdere eigenaren willen van hun eigendom af, maar kunnen geen koper vinden. Door de bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen kan de gemeente deze panden en erven opkopen en vervolgens slopen of opruimen. Na de aankoop wordt er met omwonenden gesproken over de toekomst van het land. Kleine stukken erf kunnen bijvoorbeeld als tuingrond voor de omwonenden dienen. Grotere kavels kunnen verkocht worden als bouwkavel en in het buitengebied zou een pand gesloopt kunnen worden en het perceel voor agrarisch of natuur worden gebruikt.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Projectbudget
€ 565.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 500.000