Planvorming Hippolytushoes Middelstum

Het pand Hippolytushoes Middelstum behouden en een nieuwe functie geven zodat dorpsbewoners hun hele leven in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum staat leeg. Dorpscoöperatie Middelsoam en gemeente Eemsdelta willen dit bepalende pand behouden en een functie geven voor het dorp.

Dorpsbewoners en bewoners uit de directe omgeving moeten de mogelijkheid krijgen om ‘van wieg tot graf’ te kunnen blijven wonen en ontmoeten in hun eigen dorp. Hierdoor kan Hippolytushoes weer een belangrijke schakel worden in Middelstum. Dorpscoöperatie en gemeente willen samen met de initiatiefnemer en andere betrokken partijen (onder andere Woonzorg Nederland, de eigenaar van het pand) het concept verkennen en toetsen op haalbaarheid.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Partners
Dorpscoöperatie Middelsoam, Initiatiefnemers woonzorgconcept Hippolytushoes, Woonzorg Nederland
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 60.500