Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een koe in de wei in Westerwijtwerd

Experiment Krewerd

Het positief ombuigen van de aardbevingsproblematiek door het dorp Krewerd in één keer toekomstbestendig te maken.

Dorpsbewoners willen met het Experiment Krewerd de aardbevingsproblematiek op een positieve manier ombuigen tot een kans om het dorp in één keer toekomstbestendig te maken.

Initiatief van dorpbewoners
Experiment Krewerd is een initiatief vanuit de dorpsbewoners van Krewerd, maar reikt verder dan alleen het dorp. Samen met deskundigen op het gebied van energietransitie, biodiversiteit, stedenbouw, cultuurhistorie en sociologie hebben ze samen een dorpsvisie ontwikkeld voor het dorp.

In deze dorpsvisie hebben ze de collectieve maatregelen uitgewerkt met diverse fysieke ingrepen in het dorp en de directe omgeving die de leefbaarheid van het dorp duurzaam vergroten en bestendigen. Daarmee sluiten ze aan op de visie van het nationaal programma om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Groningen te verbeteren.

In de dorpsvisie zijn de kansen met bijbehorende bouwstenen en essentiële waarden verwoord in vijf ambities:

  1. Een mooi en karakteristiek Krewerd (onder andere een fonds voor particuliere woningverbetering).
  2. Collectieve aanpak van de versterking.
  3. Krewerd: een gezellig en leefbaar dorp (investeren in ontmoeting, activiteiten, recreatie en landschapsbeleving in en om Krewerd).
  4. Stimuleren van economische ontwikkeling van het dorp.
  5. Een eigen energieplan voor Krewerd.

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Partners
ArchiScienza, HKB Stedenbouwkundigen, Samen Energie Neutraal (SEN), Mayke Zandstra Dorps-en Wijkontwikkeling, MVDH Architectuur en cultuurhistorie, Lenige pen communicatie, Bureau PAU, Liefke Knol Film
Projectbudget
€ 632.370
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 612.370

Meer projecten van het lokaal programma: