Sfeerbeeld van paarse bloemen in een tuin.

Een groene, klimaatbestendige woonomgeving

Vergroening van de openbare leefomgeving in gemeente Eemsdelta om beleving en recreatie in de dorpen te vergroten en de omgeving klimaatbestendiger in te richten.

Inwoners van de gemeente Eemsdelta willen graag vergroening van de openbare ruimte. Daarmee willen de ze de identiteit en beleving van hun dorp vergroten en de omgeving klimaatbestendiger en biodivers inrichten.

Bestrating vervangen voor groen

Het weer in Nederland wordt extremer en de versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Door overbodige bestrating te vervangen door bomen, struiken en vaste planten kan een groot deel van de overlast worden beperkt en wordt de openbare ruimte klimaatbestendiger ingericht en de biodiversiteit vergroot. Tegelijkertijd kan een project gestart worden om ook de bewoners te stimuleren hun eigen erf klimaatbestendig in te richten en te vergroenen. Dit kan worden aangevuld met maatregelen om het schoon regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool.

Recreëren

De dorpen en het landelijke gebied van de gemeente Eemsdelta hebben veel te bieden. Om de beleving van de dorpen en omliggend gebied te vergroten wordt ingezet op de ‘recreatieve infrastructuur’. De inwoners hebben hiervoor allerlei suggesties aangedragen. Zo moeten bijvoorbeeld oude verbindingen zoals fiets- en wandelpaden, kerkenpaadjes, vaarroutes en haventjes hersteld worden. En kunnen er pluktuinen aangelegd worden.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.400.000