Direct naar hoofdinhoud
Terug naar projectenoverzicht

Een groene, klimaatbestendige woonomgeving

Sfeerbeeld van paarse bloemen in een tuin.
Projectinformatie

Aanvrager:
Gemeente Loppersum
Bijdrage:
€ 2.400.000,- excl. btw
Programma:
Lokaal programma

Inwoners van de gemeente Loppersum willen graag vergroening van de openbare ruimte. Daarmee willen de ze de identiteit en beleving van hun dorp vergroten en de omgeving klimaatbestendiger en biodivers inrichten.

Het weer in Nederland wordt extremer en de versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Door overbodige bestrating te vervangen door bomen, struiken en vaste planten kan een groot deel van de overlast worden beperkt en wordt de openbare ruimte klimaatbestendiger ingericht en de biodiversiteit vergroot. Tegelijkertijd kan een project gestart worden om ook de bewoners te stimuleren hun eigen erf klimaatbestendig in te richten en te vergroenen. Dit kan worden aangevuld met maatregelen om het schoon regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool.

De dorpen en het landelijke gebied van de gemeente Loppersum hebben veel te bieden. Om de beleving van de dorpen en omliggend gebied te vergroten wordt ingezet op de ‘recreatieve infrastructuur’. De inwoners hebben hiervoor allerlei suggesties aangedragen. Zo moeten bijvoorbeeld oude verbindingen zoals fiets- en wandelpaden, kerkenpaadjes, vaarroutes en haventjes hersteld worden. En kunnen er pluktuinen aangelegd worden.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?