Vingerverven kind cijfers

Generatierijkdom

Gelijke kansen in het onderwijs, een kansrijker toekomstperspectief, het doorbreken van het taboe op armoede en schulden en zorgen voor financieel zelfredzame inwoners.

Eén op de tien kinderen in Oldambt groeit op in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens. Ook zijn er meer kinderen die opgroeien in armoede dan het landelijk gemiddelde. Opgroeien in armoede brengt ongewenste effecten met zich mee. Armoede kan voor een kind uiteindelijk leiden tot lagere schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, slechtere gezondheid, stress, probleemgedrag en criminaliteit. Ook kan het werkloosheid en armoede betekenen op volwassen leeftijd. Oldambt wil iedereen dezelfde kansen bieden en armoede bestrijden. Generatiearmoede moet doorbroken worden, vandaar de naam Generatierijkdom.

Generatierijkdom bestaat uit twee onderdelen, Kansen voor Kinderen en inzetten op preventie.

Kansen voor Kinderen

Met Generatierijkdom zoekt gemeente Oldambt verbinding met het Toukomstproject Kansen voor Kinderen. In 50 gezinnen wil de gemeente armoede structureel terugdringen. Dit doen ze door gezinnen te koppelen aan een Toukomstbuddy, een coach die zelf ervaring heeft met armoede. Deze buddy biedt de gezinnen in armoede ondersteuning door samen met hen een plan voor de toekomst te maken. Elk gezin krijgt vervolgens de hulp die nodig is om dit plan waar te maken, dit kan verschillen per gezin en is daardoor een maatwerkoplossing. Naast deze hulp ontvangt elk gezin een budget wat hen op weg helpt.

Inzetten op preventie

De gemeente gaat samen met het onderwijs aan de slag om armoede en schulden vroeg te signaleren en het bespreekbaar te maken. Een gemiddelde inwoner zoekt pas hulp als de schulden zijn opgelopen tot € 40.000, dit moet anders. Op scholen komt een algemeen aanspreekpunt voor vragen over armoede, opgroeien en opvoeden. Jeugd, ouders en docenten kunnen hier terecht met al hun vragen. Ook worden armoede en schulden bespreekbaar gemaakt in de klas en leren jongeren hoe om te gaan met geld.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Oldambt
Bijdrage aan ambities
Partners
Solidair Groningen en Drenthe, Volkskredietbank Noord Oost Groningen, Stichting Primenius, Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost Groningen, Dollard College, Sociaal Werk Oldambt
Projectbudget
€ 2.915.680
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.518.880
Projectnieuws