Vingerverven kind cijfers

Oldambt zet in op het doorbreken van generatiearmoede

Oldambt gaat dit jaar starten met Generatierijkdom. Met dit project streeft de gemeente naar gelijke kansen in het onderwijs, een kansrijker toekomstperspectief, het doorbreken van het taboe op armoede en schulden en financieel en zelfredzame inwoners.

Generatiearmoede in Oldambt

De armoede en schuldenproblematiek in Oldambt is hoog. Eén op de tien kinderen groeit op in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens en er zijn meer kinderen die opgroeien in armoede dan het landelijk gemiddelde. Opgroeien in armoede kent ongewenste effecten. Daar waar veel armoede is, zijn er ook meer kinderen in de jeugdzorg. Daarnaast staat de bestaanszekerheid momenteel onder extreme druk. Inwoners die het financieel al moeilijk hadden, krijgen het steeds moeilijker.

Kansen voor Kinderen

Gert Engelkens, wethouder armoedebeleid en schuldhulpverlening, is daarom blij dat Generatierijkdom kan starten. Hij vertelt: “Het project bestaat uit twee onderdelen: Kansen voor Kinderen en inzetten op preventie. Met Kansen voor Kinderen willen we armoede in 50 Oldambtster gezinnen structureel terugdringen. Daar gaan we ons voor inzetten met intensieve ondersteuning door een toukomstbuddy, een toekomstplan, een doorbraakbudget en maatwerkoplossingen.”

Inzetten op preventie

Daarnaast zet Oldambt met Generatierijkdom in op preventie. Engelkens: “Samen met het onderwijs willen we aan de slag om armoede en schulden vroeg te signaleren en het bespreekbaar te maken. Een gemiddelde inwoner zoekt pas hulp als de schulden zijn opgelopen tot zo’n € 40.000. En dat is jammer, want we hadden deze inwoners eerder kunnen helpen. Daarom willen we ook ondersteuning voor ouders, leerlingen en docenten bieden op scholen. Zo zijn we daar ook zichtbaar en is het makkelijker om de stap te zetten.”

Een groot project

Generatierijkdom kan dit jaar starten dankzij subsidies uit het Nationaal Programma Groningen, het Nationaal Programma Onderwijs en de Regiodeal. Jurrie Nieboer, wethouder jeugdbeleid: “Door het koppelen van deze subsidies kunnen we het project zo groot opzetten. En dat is mooi, want zo kunnen we zowel in het onderwijs als met het armoede, schuldenbeleid én met de jeugd goede stappen zetten.”


Lees meer…