Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van een jongen die in de bibliotheek een boek leest

Bibliotheek op school en Voorleesexpress

Onderwijsachterstanden wegnemen door ervoor te zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen. Een bibliotheek op alle basisscholen en voorlezen aan peuters en kleuters.

Gemeente Oldambt kenmerkt zich door een gemiddelde tot zeer lage sociaaleconomische status. Dit uit zich onder andere in een grote groep lager opgeleiden en een verhoogd percentage kinderen dat opgroeit in een uitkeringsgezin. Er is sprake van intergenerationele armoede, waardoor veel kinderen in Oldambt kansarm opgroeien.

Onderwijsachterstanden wegnemen
Met de projecten ‘Bibliotheek op school’ en ‘Voorleesexpress’ wil de gemeente Oldambt onderwijsachterstanden wegnemen door ervoor te zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen. Het doel van een bibliotheek op school is om meer basisschoolkinderen aan het lezen te krijgen. Lezen is namelijk goed voor de woordenschat, het begrijpen van teksten en het leervermogen van een kind. Daarnaast komt de bibliotheek op deze manier naar kinderen en hun ouders toe in plaats van andersom. Dat maakt de drempel om boeken te lezen kleiner.

Een ander onderdeel van dit project is de VoorleesExpress. De VoorleesExpress is er speciaal voor kleuters met een (dreigende) taalachterstand. Getrainde vrijwilligers lezen één keer per week voor om de taalontwikkeling te stimuleren. Dat gebeurt inmiddels bij vijf gezinnen. We verwachten dat dit aantal snel groeit, omdat er kort geleden nieuwe gezinnen en nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen.

Eerste drie bibliotheken geopend
De eerste drie bibliotheken op school zijn inmiddels feestelijk geopend. Op de foto hierboven zie je de opening van de bibliotheek bij Kindcentrum De Uilenburcht uit Beerta. Inmiddels hebben 22 van de 26 basisscholen uit de gemeente Oldambt een contract getekend voor een bibliotheek op school. Het is de bedoeling dat alle basisscholen aan het eind van het jaar een eigen bibliotheek hebben.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Gemeente Oldambt
Partners
SOOOG, Primenius, VCO Midden- en Oost-Groningen, Noorderbasis
Projectbudget
€ 685.520
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 560.720

Meer projecten van het lokaal programma: