Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van een jongen die in de bibliotheek een boek leest

Bibliotheek op school en Voorleesexpress

Onderwijsachterstanden wegnemen door ervoor te zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen. Een bibliotheek op alle basisscholen en voorlezen aan peuters en kleuters.

Gemeente Oldambt kenmerkt zich door een gemiddelde tot zeer lage sociaaleconomische status. Dit uit zich onder andere in een grote groep lager opgeleiden en een verhoogd percentage kinderen dat opgroeit in een uitkeringsgezin. Er is sprake van intergenerationele armoede, waardoor veel kinderen in Oldambt kansarm opgroeien.

Onderwijsachterstanden wegnemen
Met de projecten ‘Bibliotheek op school’ en ‘Voorleesexpress’ wil de gemeente Oldambt onderwijsachterstanden wegnemen door ervoor te zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen. Het doel is om op alle bassischolen een bibliotheek in te richten. De VoorleesExpress is voor peuters en kleuters. Hierbij worden (getrainde) vrijwilligers verbonden aan gezinnen met kinderen met een dreigende taalachterstand. Het is de bedoeling om dit project als proef drie jaar te betalen vanuit het nationaal programma.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Gemeente Oldambt
Partners
SOOOG, Primenius, VCO Midden- en Oost-Groningen, Noorderbasis
Projectbudget
€ 685.520
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 560.720

Meer projecten van het lokaal programma: