Sfeerafbeelding van een man in een huis.

Snel aan de slag met Nieuwborgen.net

Bewoners via een digitaal platform kennis laten maken met het thema duurzaamheid zodat zij onafhankelijk worden van marktpartijen en goedkoper kunnen wonen.

De gemeente Oldambt wil naar toekomstbestendige dorpen toe werken. Het doel van dit project is om gas te besparen (bijvoorbeeld door huizen te isoleren) maar ook om over te stappen op lokaal geproduceerd groen gas. De biovergister, die het groene gas produceert, wordt hiervoor aangesloten op het bestaande aardgasnetwerk.

Dit project valt of staat met goede communicatie naar en met de inwoners. De gemeente heeft een website, nieuwsbrief en social media-kanalen opgezet en er zijn bijeenkomsten georganiseerd. Via nieuwborgen.net maken bewoners kennis met het thema duurzaamheid en worden ze uitgenodigd om samen te werken met de gemeente.

Normaal gesproken bedenkt de overheid iets en wordt het uitgevoerd. Nu hebben we juist de bewoners laten vertellen waar zij behoefte aan hebben.

GERT JAN VAN ‘T LAND, PROJECTLEIDER NIEUWBORGEN.NET

Het resultaat

Bewoners willen onder andere onafhankelijk worden van marktpartijen en hun eigen groene gas produceren. Ook willen ze goedkoper wonen. De gemeente gaat met concrete voorbeelden laten zien dat dit kan en op wat voor manier.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Oldambt
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 105.375