Decoratieve afbeelding van het bovenaanzicht van het centrum van Winschoten

Stimuleringsregeling toekomstbestendig centrum Winschoten

Ontwikkelingen in de binnenstad van Winschoten aanjagen en het centrum meer toekomstbestendig maken.

De gemeente Oldambt zet zich in voor een leefbaar en toekomstig bestendig centrum van Winschoten. Binnen dit project wordt een stimuleringsregeling opgezet voor ondernemers in de binnenstad van Winschoten.

Ontwikkelingen in de binnenstad stimuleren

Dit stimuleringsfonds is bedoeld om de ontwikkelingen in de binnenstad van Winschoten aan te jagen en het centrum meer toekomstbestendig te maken. Dat gebeurt met een subsidie voor het compacter maken van het winkelcentrum, het stimuleren van het gebruiken van leegstaande panden of het bieden van een vergoeding voor het veranderen van het bestemmingsplan van leegstaande panden

Voor de gemeente is het belangrijk dat het winkelaanbod in het centrum van Winschoten zo aantrekkelijk mogelijk blijft. Winkels zorgen voor werk in de omgeving en verhogen de leefbaarheid. Daarnaast heeft het centrum van Winschoten heeft een belangrijke betekenis voor Oost-Groningen en toerisme vanuit Duitsland.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Oldambt
Bijdrage aan ambities
Partners
Handel en Nijverheid Winschoten, Retail Club Winschoten, Koninklijke Horeca Nederland afdelingen Oldambt, Bewonersplatform Binnenstad
Projectbudget
€ 550.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 500.000