Decoratieve afbeelding van kinderen die in een speeltuin aan het spelen zijn

Lokaal Stimuleringsfonds

Vijf jaar lang is er jaarlijks een eigen budget beschikbaar voor alle dorpen en wijken in de gemeente Oldambt, geld om zelf aan de slag te gaan met projecten die gericht zijn op de leefomgeving en welvaart.

Het project ‘Lokaal Stimuleringsfonds’ is erop gericht meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te geven aan dorpen en wijken in Oldambt om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te versterken in het dorp of de wijk. Dat gaat de gemeente Oldambt doen door vanuit een lokaal stimuleringsfonds vijf jaar lang alle 19 kernen jaarlijks een eigen budget te geven.

Zelf aan de slag met lokale projecten

Met een lokaal stimuleringsfonds krijgen alle dorpen en wijken in de gemeente geld om zelf aan de slag te gaan met lokale projecten. Het geld uit dit stimuleringsfonds is voor initiatieven die gaan over bijvoorbeeld positieve gezondheid, het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de welvaart. Met een bijdrage uit het nationaal programma kunnen de Oldambtster dorpen en wijken vijf jaar gebruik maken van het lokale stimuleringsfonds. Gemeente Oldambt gaat dit fonds samen met inwoners, dorpsbelangen, wijkraden en andere betrokkenen verder opzetten.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Oldambt
Bijdrage aan ambities
Partners
Wijkraden in gemeente Oldambt, bewoners- en dorpsbelangen in gemeente Oldambt
Projectbudget
€ 1.284.702
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.000.000