Het MuzeeAquarium in Delfzijl vanaf de buitenkant gefotografeerd.

Stapsteen naar het Waddenwerelderfgoed

Inwoners en vrijwilligers leveren een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling van de kust van Delfzijl.

Inwoners en vrijwilligers leveren met het project ‘Stapsteen naar het Waddenwerelderfgoed’ een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling van de kust van Delfzijl. Het gaat om de aanleg van een museumtuin rond het MuzeeAquarium. Het moet een plaats zijn waar heden, verleden en toekomst elkaar ontmoeten. In de tuin staat een bunker, deze bunker was een onderdeel van de verdedigingslinie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het MuzeeAquarium met museumtuin draagt bij aan de recreatie en het toerisme van Delfzijl.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 486.960