Direct naar hoofdinhoud
Sfeerafbeelding van twee tafeltennisbatjes op een tafeltennistafel en twee tafeltennisballetjes.

Onderzoek top- en breedtesport tafeltennishal Middelstum

Een onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de tafeltennishal in Middelstum.

Tafeltennisvereniging Midstars (TTV Midstars) heeft een eigen accommodatie dichtbij het sportpark in Middelstum. Op 27 juli 2012 is dit gebouw door de gemeente Eemsdelta overgedragen aan TTV Midstars. In het pand trainen de top tafeltennissers van de provincie Groningen. Doelstelling is om deze voorziening toekomstbestendig te maken, te verduurzamen en de kwaliteit van de totale sport-, school- en woonomgeving te verbeteren. Er is onderzoek nodig naar hoe een tafeltennishal goed kan blijven functioneren.

Verhoogt aantrekkelijkheid voor het dorp
Een verbeterde sporthal verhoogt de aantrekkelijkheid van een dorp, ook biedt het voor TTV Midstars voordelen om de voorziening te beheren. Het gebouw wordt ook aardgasvrij. Tafeltennis is een sport wat nog op hoge leeftijd beoefend kan worden en draagt daarmee bij aan verminderen van sociale en fysieke gezondheidsklachten.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000

Meer projecten van het lokaal programma: