Belangrijk binnen het programma ‘Sociaal programma Eemsdelta’ is het voortzetten en uitbreiden van de succesvolle aanpak van kleine klassen, intensieve begeleiding en ouderbetrokkenheid van het Kindcentrum Noord, waarbij kinderen die de school met een achterstand zijn gestart toch een gemiddeld niveau hebben bereikt.

Aan de slag

Daarnaast benut de gemeente de versterkingsopgave om bewoners aan de slag te krijgen. Thema’s die een rol spelen in het project zijn: samen wonen en samen leven; meer mensen aan de slag en vitale sociale en gezonde volwassenen en ouderen.

Kansen en oplossingen

Kinderen en jongeren in de gemeente Eemsdelta staan al op jonge leeftijd voor grotere uitdagingen dan kinderen die elders opgroeien. Bovendien heeft de versterkingsopgave ingrijpende gevolgen voor het leven van de bewoners en de leefbaarheid van de wijk. Dit meerjarig programma richt zich op de kansen en oplossingen die de versterkingsopgave biedt voor de huidige zorgen en problemen van bewoners.