Kinderen tekenen aan schoolbankjes buiten

Drie projecten in Eemsdelta goedgekeurd

Drie nieuwe projecten van gemeente Eemsdelta ontvangen een bijdrage. Twee projecten richten zich op de sociale problematiek van inwoners in de gemeente. “Met deze projecten investeren we blijvend in kinderen en jongeren zodat zij zonder achterstand kunnen opgroeien én straks trotse en zelfredzame inwoners zijn”, aldus bestuursvoorzitter René Paas. Het bestuur stelde hiervoor afgelopen maandag ruim vier miljoen euro beschikbaar.

Kansen en oplossingen voor bewoners

Voor het Sociaal Programma Eemsdelta is € 3.993.000 beschikbaar gesteld. Dit meerjarige programma sluit aan bij de kansen en oplossingen die de versterkingsopgave biedt voor de huidige zorgen en problemen van bewoners. Belangrijk is het voortzetten en uitbreiden van de succesvolle aanpak van kleine klassen, intensieve begeleiding en ouderbetrokkenheid van het Kindcentrum Noord, waarbij kinderen die op school met een achterstand zijn gestart toch een gemiddeld niveau hebben bereikt. Andere thema’s die een rol spelen in het project zijn: samen wonen en samen leven; meer mensen aan de slag en vitale sociale en gezonde volwassenen en ouderen.

Gezond opgroeien

Een ander project dat een bijdrage ontvangt is het project Tijd voor Toekomst Kwartiermaken, de eerste voorbereidende stap in een grootschalig project dat meerdere jaren duurt. Diverse partijen zetten zich er samen voor in dat alle kinderen in de gemeente gezond kunnen opgroeien en meer mogelijkheid hebben op een kansrijke toekomst. De bijdrage hiervoor is € 20.000. Eerder dit jaar ontvingen de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Groningen ook een bijdrage voor dit project.

Met deze projecten investeren we blijvend in kinderen en jongeren zodat zij zonder achterstand kunnen opgroeien én straks trotse en zelfredzame inwoners zijn.

RENÉ PAAS, BESTUURSVOORZITTER

Ondernemersverenigingen werken samen aan de economie

Versterken Centrumgebieden Eemsdelta is het derde project waarvoor een bijdrage beschikbaar gesteld is (€ 437.200). In dit project slaan de ondernemersverenigingen in de nieuwe gemeente de handen ineen om samen te werken aan de economie en toekomstbestendige middenstand. Bijvoorbeeld door samen oplossingen te zoeken voor leegstand, het verhogen van het aantal bezoekers en informatievoorziening voor zowel bewoners als bezoekers.


Lees meer…