Decoratieve afbeelding van twee kinderen die met een visnetje in het Lauwersmeer staan

Gemeente Het Hogeland

Het Hogeland richt zich met het lokaal programma ‘Kop op ‘t Hogeland’ op leefbaarheid en kansen voor de toekomst. Samen met haar inwoners steekt de gemeente de koppen bij elkaar om te werken aan een leefbare regio. Met het lokale programma stimuleert Het Hogeland het wonen, werken en recreëren in de gemeente.

In het programma ‘Kop op ‘t Hogeland’ staan investeringen die nodig zijn om het welzijn van de inwoners te vergroten, in hun vrije tijd, op school of werk, leefomgeving en hun gezondheid. Aan de hand van de volgende zes thema’s gaat de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en mensen met een goed idee.

1. Toekomstbestendige bedrijvigheid

Landbouw, visserij en de industrie zijn belangrijke sectoren in Het Hogeland. Door samenwerking te versterken en in te zetten op het delen van kennis wordt leergierigheid, interesse en het zien van kansen in plaats van problemen gestimuleerd. Ook zet de gemeente zich in voor sterke centrumplannen in verschillende dorpen en het versterken van de vrijetijdseconomie.

2. Leven Lang Ontwikkelen

Intensieve samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Gemeente Het Hogeland richt zich met extra praktijkcentra op het leren in de praktijk. Daarnaast bevordert de gemeente de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Ook willen ze jongeren kennis laten maken met ondernemers om ze te binden aan de regio. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een mbo-opleiding op niveau één en twee aan te bieden.

3. Wonen en Leven op de Wierden

In de dorpen en op het platteland is er ruimte voor goed, landelijk en karaktervol wonen. De gemeente richt zich op het versterken van het imago van Het Hogeland als aantrekkelijke woongemeente. In ieder dorp een ontmoetingsplek en een goede leefomgeving.

4. Zorgen voor en met elkaar

Laagdrempelige zorg moet dichtbij huis beschikbaar zijn, zodat inwoners van de gemeente langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Door zorg digitaal aan te bieden, het ontwikkelen van één zorgloket waarin cliënten te vinden zijn en het ontwikkelen van een zorgcoöperatie komt zorg dichterbij beschikbaar. Ook gaat de gemeente een centrum voor praktijkleren op de zorgsector ontwikkelen.

5. Het Hogeland goed verbonden

Het openbaar- en doelgroepenvervoer is door vergrijzing en grote afstanden binnen de gemeente een grote uitdaging. Pilots op het gebied van innovatief vervoer, duurzame mobiliteit of het combineren van verschillende vormen van vervoer kunnen hierbij helpen. Ook het verfijnen en optimaliseren van het wandel- en fietsroutenetwerk en de digitale bereikbaarheid in de hele gemeente verbeteren, draagt daaraan bij.

6. Pronkjewailen op ’t Hoogelaand

Verhalen over Het Hogeland en het cultureel erfgoed vindbaar en zichtbaar maken voor toeristen. De gemeente werkt mee aan een gasloze provincie en zet in op landbouw waar natuur op én om het boerenbedrijf de standaard is. Deze natuurinclusieve landbouw kan ook een bijdrage leveren aan recreatie en toerisme in de gemeente.


Icoontje dat het lokaal programma aanduidt

Kop op ‘t Hogeland
Bekijk het programma >

Voortgang gemeente Het Hogeland

Goedgekeurd door bestuur
Toegekend aan projecten
Bijdrage aan ambities
Status van projecten