Direct naar hoofdinhoud

Thematisch programma

Sfeerbeeld voor het thematisch programma van een plaats in de provincie (Winsum) met huizen aan het water en bootjes in het water

Het thematisch programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn. Projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s, waar een provinciale aanpak voor nodig is. En daarom is dit programma opgesteld door de provincie Groningen. Om het uit te voeren hebben wij 155 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Thema’s
Het thematisch programma is gericht op het versterken van brede thema’s: de economie, de energietransitie, vergroening van bedrijven en verdergaande digitalisering. En daarnaast op het investeren in betere bereikbaarheid binnen de provincie, met duurzame mobiliteit en zoveel mogelijk CO2-neutrale infrastructuur. Gedeputeerde Nienke Homan: “Daarnaast geven we een impuls aan natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme.”

Daarnaast geven we een impuls aan natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme.

NIENKE HOMAN, GEDEPUTEERDE

Een fijne leefomgeving
Bij al deze thema’s stimuleert en verbindt de provincie diverse partijen in het gebied. Tegelijkertijd zijn er ook onderwerpen waar gemeenten of regionale belanghebbenden in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn, maar waaraan de provincie op diverse manieren een bijdrage levert. Bijvoorbeeld bij belangrijke vraagstukken als een goede gezondheid, een betere aansluiting van het onderwijs op de gevraagde kennis en vaardigheden van de toekomst en een fijne leefomgeving voor alle Groningers.

Samen aan de slag
Welke projecten de provincie concreet gaat uitvoeren staat nog niet in dit programma. Gedeputeerde Mirjam Wulfse legt uit: “Met overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken we samen de invulling van projecten verder uit. Met de stappen die we samen zetten, maken we de route naar de toekomst.” Begin 2021 starten de eerste projecten.

Wil je meer weten over het thematisch programma? Neem dan contact met ons op!


Icoontje voor het thematisch programma

Thematisch programma van provincie Groningen
Bekijk het programma >