Terug naar meedoenoverzicht

Provinciaal programma

De provincie Groningen gaat samen met bedrijven, organisaties, gemeenten en andere betrokkenen aan de slag met initiatieven voor Groningen. Dit zijn plannen die bijdragen aan de toekomst en vaak gemeentegrens overstijgend zijn. Denk hierbij aan projecten die de economie en werkgelegenheid stimuleren en bijdragen aan de energietransitie en klimaatverandering. Wij stellen hiervoor geld beschikbaar.

Heb jij een idee? Neem dan contact met ons op, wij brengen je graag met de juiste persoon in contact!