Decoratieve afbeelding voor het lokaal programma Oldambt van koolzaad

Gemeente Oldambt

In gemeente Oldambt willen ze de welvaart en het imago van hun gebied verbeteren. Daarbij zetten ze in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én de kracht van de mensen die hier wonen en werken. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van de gemeente. Met het lokale programma wordt geïnvesteerd in projecten die een blijvend effect hebben.

Intensieve samenwerking

Het lokale programma is het resultaat van een intensieve samenwerking met Oldambtsters. De gemeente heeft bijna 700 ideeën, de visies van de dorpen en wijken én de uitkomsten van verschillende vragenlijsten en gesprekken bij elkaar gebracht in één programma. In het programma staan vier thema’s centraal, namelijk jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed.

Projecten

Onder de vier thema’s werkt de gemeente aan verschillende projecten. Die projecten gaan onder andere over de talentontwikkeling van jonge kinderen, een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, een lokaal stimuleringsfonds voor de dorpen en wijken, het verlagen van de armoede, een betere gezondheid, het versterken van de lokale economie, de groei van het toerisme en het in stand houden en verder ontwikkelen van het erfgoed en het landschap.


Icoontje dat het lokaal programma aanduidt

Lokaal programma Oldambt
Bekijk het programma >

Voortgang gemeente Oldambt

Goedgekeurd door bestuur
Toegekend aan projecten
Bijdrage aan ambities
Status van projecten