Gemeente Westerkwartier

Het lokaal programma van gemeente Westerkwartier richt zich specifiek op het gebied Middag-Humsterland. Sinds 2005 heeft dit gebied de status Nationaal Landschap, wat betekent dat het wordt erkend als een bijzondere combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie.

Middag-Humsterland ‘n löt uut de lödderij!

Het Middag-Humsterland heeft niet alleen natuur, maar biedt ook ruimte voor wonen, landbouw en kleinschalige bedrijven. Vanwege de rijke geschiedenis en cultuurhistorische identiteit is Middag Humsterland een gebied om trots op te zijn. Het programma richt zich op vier thema’s die belangrijk zijn voor het Middag-Humsterland:

  1. Landschap en natuur
  2. Recreatie, toerisme en economie
  3. Leefbaarheid en gezondheid
  4. Energietransitie en klimaatadaptatie

Voortgang gemeente Westerkwartier

Goedgekeurd door bestuur
Toegekend aan projecten
Bijdrage aan ambities
Status van projecten