Nieuws

Lees meer

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen.