Nieuws

Tussenstand december

Er zijn twee leidende uitgangspunten bij het ontwerpen van een hoofdstructuur voor Nationaal Programma Groningen: de inhoudelijke doelen en het eigenaarschap.

“Wij zijn de toekomst”

Studenten van de opleidingen Maritiem Officier en Allround Operationeel Technicus gaven 11 december een bord vol ideeën aan de kwartiermakers.