Nieuws

Lees meer

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen.

Wat is het Nationaal Programma Groningen
Lees meer

Stand van zaken

Maandag 11 maart willen provincie, gemeenten en Rijk afspraken maken over de verdere uitwerking van Nationaal Programma Groningen.