“Het gaat om aandacht voor mensen boven stenen”

Meer sociale verbinding in de wijk, behoud van woonplezier en goede begeleiding van de huidige naar een toekomstige woning. En daarnaast: een kansrijke start voor alle kinderen. Vijf jaar geleden ging Sociaal Plan Delfzijl Noord van start. Yvonne Roseboom, voormalig projectleider van het plan, blikt met trots terug. “Het is fijn dat je met bewoners, gemeente en woningbouw, met ups en downs, veel goeds kunt bereiken.”

Sociaal Plan Delfzijl Noord is gestart nadat duidelijk werd dat in Delfzijl Noord een forse versterkingsopgave zou plaatsvinden. Het ging om sloop en nieuwbouw, met nieuwbouw op een andere plek in de wijk of de stad. Yvonne: “Dat was en is een enorme fysieke opgave. Veel mensen moe(s)ten ergens anders gaan wonen. Soms tijdelijk, maar uitzonderlijk is dat veel bewoners helemaal niet meer terug kunnen naar hun eigen woonplek en soms niet eens naar hun wijk. Dat is heftig. Dat heeft zó’n impact. Je huis kwijt, je buren kwijt. En ook als het niet om je eigen huis ging, woonde je vanaf dat moment in een wijk die helemaal op de schop ging, met leegstaande huizen. Hoe doe je dat? En hoe kun je die bewoners nou zo goed mogelijk helpen? Dat was het idee achter Sociaal Plan Delfzijl Noord. We zijn in gesprek gegaan met bewoners, woningbouwcorporatie en gemeente en vroegen de bewoners: wat is belangrijk voor jullie?”

Aan tafel

Uit die gesprekken kwamen drie hoofdvragen naar voren, vertelt Yvonne: “Hoe zorg je ervoor dat je bewoners goed begeleidt naar hun nieuwe plek? Hoe zorg je ervoor dat je de leefbaarheid en het woonplezier goed houdt? En hoe houd je de sociale verbinding tussen de mensen goed? Wat mooi was: er kwam een beweging op gang waarbinnen bewoners, de gemeente en de woningbouw elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en kunnen praten over wat er allemaal gebeurde. Die nabijheid en dat gebiedsgerichte van overheid en inwoners leidt tot veerkracht om het hele traject aan te kunnen. Een inwoner zei: ‘Er wordt niet meer over ons gepraat, maar we zitten nu zelf aan tafel. Er wordt rekening met ons gehouden.’ Inmiddels zijn andere collega’s verantwoordelijk voor Sociaal Plan Delfzijl Noord, maar nog steeds staan de inwoners voorop. Op alle gebieden. We merkten dat er bijvoorbeeld weinig aandacht is voor werk als je leven in het teken staat van je huis. Door te helpen, krijgen mensen weer wat lucht.”

Het is zo fijn dat er zo veel betrokken professionals in de wijk zijn die met hart en ziel helpen en klaarstaan voor de mensen.

Met hart en ziel

Om de bewoners te helpen, kwam er onder andere een wijkinformatiepunt in de buurt. Yvonne: “Daar hebben bewoners, woningbouwcorporatie en gemeente een plek. Iedereen kan daar naar binnen lopen met vragen. Bijvoorbeeld over verhuizingen, vergoedingen, regelingen etc. Inmiddels kunnen bewoners daar ook terecht voor ondersteuning bij financiële problemen, de Herstelacademie (laagdrempelige hulp bij psychische problemen) en een taalcafé. Daarnaast nam de gemeente Eemsdelta de begeleiding van bewoners die moeten verhuizen, in eigen hand (eerder deed Nationaal Coördinator Groningen dit). Maar er is ook aandacht voor de leefbaarheid. Denk aan een beheerteam dat de tuinen van leegstaande huizen onderhoudt om het straatbeeld netjes te houden. Daarnaast is er een werkproject om mensen aan een baan te helpen, bijvoorbeeld bij aannemers die in de wijk werken. Het is zo fijn dat er zo veel betrokken professionals in de wijk zijn die met hart en ziel helpen en klaarstaan voor de mensen. Daar ben ik trots op.”

Waardevol groen

Yvonne is ook blij met andere initiatieven die haar collega’s hebben ontwikkeld: “Neem bijvoorbeeld het gemeentebrede programma sterke dorpen en wijken, dat voortgekomen is uit Sociaal Plan Delfzijl Noord. In verschillende wijken en dorpen wordt nu in een lokale coalitie samengewerkt door bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties. Dit levert mooie verbindingen op. Dat is belangrijk: dat er nauwe contacten zijn tussen bewoners en professionals, en dat er samen gewerkt kan worden aan plannen voor de wijk. Dat kan in die lokale coalitie.”

En dan zijn er vanuit Sociaal Plan Delfzijl Noord veel activiteiten georganiseerd door en met bewoners, zoals buurtfeesten, koffiekar- en vuurkorfbijeenkomsten, het vastleggen van de historie van de wijk en het tuinproject Groen voor Rood. Yvonne: “Met dat tuinproject komen de mensen samen om in een tuin te werken, waardevol groen te ontwikkelen en schooltuintjes te organiseren. Ook helpen er bijvoorbeeld cliënten van Cosis en asielzoekers mee in de tuin. Het is een belangrijke ontmoetingsplek.”

Alle extra inzet draagt bij aan het opgroeien van kinderen in de wijk tot kansrijke Groningers.

Kansrijke Groningers

Vanuit Sociaal Plan Delfzijl Noord wordt er ook groots ingezet op de kinderen en jeugd in de wijk. Yvonne: “De brede school die er was in de wijk, werd ook gesloopt en nieuw gebouwd. Er liep op die school al een project voor extra ondersteuning en vanuit Sociaal Plan Delfzijl Noord is dat voortgezet. Dat project houdt in: kleinere klassen en extra begeleiding van kwetsbare kinderen. Dat heeft fantastische resultaten. Het uitstroomniveau is bijvoorbeeld veel hoger dan voorheen. Daar stopt het niet, ook in het voortgezet onderwijs kwam er extra aandacht voor leerlingen die dat nodig hadden. Vanuit mentoren bijvoorbeeld. En er is project PIT. Jongerenwerkers richten zich hierbij op jongeren die het risico lopen de verkeerde kant op te gaan. Ook zijn er brugfunctionarissen die kwetsbare kinderen begeleiden van het basis- naar het voorgezet onderwijs. Al deze extra inzet draagt bij aan het opgroeien van kinderen in de wijk tot kansrijke Groningers.”

Vliegwiel

Hoe Yvonne terugkijkt op de afgelopen vijf jaar van Sociaal Plan Delfzijl Noord? Met een goed gevoel. “We zijn daarom erg blij om te zien dat het nu in vorm van het Pogramma Sterke dorpen en wijken, ook doorgezet wordt in andere plekken in de gemeente. De aanpak in Delfzijl-Noord vormt zo een vliegwiel voor de gemeentebrede aanpak. Het is belangrijk om daar de middelen voor te blijven vinden zodat er een duurzame aanpak van de grond kan komen.”


Lees meer…