Nieuws

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen.

Aanvragen projecten 2019

Over de criteria waaraan de eerste aanvragen door gemeenten en provincie in 2019 moeten voldoen is door het bestuur een besluit genomen.