Aannemer schrijft iets in zijn kladblok.

Vliesgevelwoningen

In de gemeente Appingedam zijn vanaf oktober 2017 tot april 2018 in de pilot vliesgevelwoningen dertig woningen versterkt. In eerste instantie zouden 165 woningen worden versterkt, de eigenaren van de overige woningen wilden niet verder met deze versterkingsaanpak. Het versterken met vliesgevel was voor deze huizen voldoende geweest, maar doordat er ook nieuwbouwwoningen werden gebouwd…

In de gemeente Appingedam zijn vanaf oktober 2017 tot april 2018 in de pilot vliesgevelwoningen dertig woningen versterkt. In eerste instantie zouden 165 woningen worden versterkt, de eigenaren van de overige woningen wilden niet verder met deze versterkingsaanpak. Het versterken met vliesgevel was voor deze huizen voldoende geweest, maar doordat er ook nieuwbouwwoningen werden gebouwd ontstond er een sociale ongelijkheid. Er is toen besloten om de hele wijk Opwierde op te knappen met toekomstbestendige en duurzame oplossingen. Door sloop-nieuwbouw werd de ervaren ongelijkheid verholpen.

In 2018 is afgesproken om voor vier projecten, die een relatie met versterking hebben, vanuit Nationaal Programma Groningen geld beschikbaar te stellen. In totaal gaat het om 75 miljoen euro. Dit was nog voor de start van Nationaal Programma Groningen. Hierbij gaat het om een uitzondering, omdat geld van Nationaal Programma Groningen niet bedoeld is voor schadeherstel of versterking, hier zijn andere budgetten en organisaties voor.


Dit project maakt deel uit van overig:

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Onderwerp
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 25.000.000