Gemeente Groningen heeft samen met Woningstichting Wierden en Borgen gesproken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inwoners van de gemeente. Het versterkingsgeld is gecombineerd met geld van Nationaal Programma Groningen, zodat de verouderde woningen in één keer versterkt en opgeknapt konden worden. Dit is dus meer dan alleen het versterken van woningen.

Ook is een deel van dit bedrag beschikbaar voor de uitvoering van het aardbevingsbestendiger en gasloos bouwen van huurwoningen in Ten Post. Er is afgesproken dat het aanbod van Wierden en Borgen na 16 oktober 2029 ten minste uit vijftig sociale huurwoningen bestaat. Dit zijn onder andere nieuwe bungalowwoningen die geschikt zijn voor ouderen en nieuwe woningen ter vervanging van huidige woningen.


In 2018 is afgesproken om voor vier projecten, die een relatie met versterking hebben, vanuit Nationaal Programma Groningen geld beschikbaar te stellen. In totaal gaat het om 75 miljoen euro. Dit was nog voor de start van Nationaal Programma Groningen. Hierbij gaat het om een uitzondering, omdat geld van Nationaal Programma Groningen niet bedoeld is voor schadeherstel of versterking, hier zijn andere budgetten en organisaties voor.