Gebiedsbijeenkomsten van De Landschapswerkplaats leveren veel ideeën op voor het Groningse landschap

Het mooier, groener en toegankelijker maken van het Groninger Landschap voor bewoners, ondernemers en toeristen: dat is het motto van De Landschapswerkplaats. De Landschapswerkplaats is onderdeel van ons Toukomst programma. Samen met initiatiefnemers, inwoners, ondernemers, overheden en gebiedspartners bedenkt en ontwikkelt de Landschapswerkplaats plannen voor ons Groningse landschap.

Om tot deze plannen en ideeën te komen zijn er de afgelopen maanden zeven gebiedsbijeenkomsten geweest. De bijeenkomsten waren op verschillende locaties, voor de verschillende gebieden: Het Gorecht, de Veenkoloniën, het Zuidelijke Westerkwartier, Centraal Woldgebied en Duurswold, Oldambt, Waddenkust en Wierlanden en Westerwolde. Tijdens de bijeenkomsten maakten de initiatiefnemers en gebiedspartners kennis met elkaar, dachten ze na over samenwerkingen én bespraken ze ideeën en kansen in de regio.

Schetsboeken

Op basis van deze bijeenkomsten zijn verkennende schetsen per deelgebied gemaakt en samengevoegd in schetsboeken. De schetsboeken zijn een inventarisatie van alle ideeën die tijdens de gebiedsbijeenkomsten ter sprake zijn geweest. De ideeën zijn uiteenlopend en nog niet definitief. De komende periode gaat De Landschapswerkplaats alle ideeën ordenen en trekt uiteindelijk de vervolgconclusies.

Gebiedsbijeenkomsten en gebiedsagenda

Maar hoe ziet zo’n bijeenkomst er dan uit? Bij alle bijeenkomsten waren de initiatiefnemers en de gebiedspartners aanwezig. Na twee inleidende presentaties gingen de groepen uiteen. Groep één startte aan de gebiedstafel en groep twee aan de initiatieftafel. Aan de gebiedstafel schetsten de deelnemers welke ambities, programma’s en projecten er al lopen in het gebied. Aan de initiatieftafel schetsten de deelnemers ideeën, kansen, de samenwerkingsmogelijkheden of juist waar het een beetje knelt. Het resultaat is een schetsboek dat je kan zien als concept gebiedsagenda: een gecombineerd overzicht met alle initiatieven van de landschapswerkplaats, aangevuld met alle andere projecten en programma’s die er al zijn in een gebied.

De schetsboeken zijn te downloaden via de website van de Landschapswerkplaats. Klik op ‘meer over dit deelgebied’ om de schetsboeken van het betreffende gebied te bekijken.

Aan de slag: naar de werkplaatsagenda

Op 17 oktober is de volgende bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst zijn alle initiatiefnemers en betrokkenen uit de zeven deelgebieden tegelijkertijd uitgenodigd. Hier presenteert de Landschapswerkplaats de eerste conceptgebiedsagenda Verschillende werkgroepen gaan aan de slag met het maken van de werkplaatsagenda met de projecten die kansrijk zijn om uit te voeren. Sommige projecten zijn kansrijk voor de korte termijn, andere projecten gaat de Landschapswerkplaats stap voor stap samen met de initiatiefnemers uitwerken.


Lees meer…