Nieuwe Waterwerken Zoutkamp smelt waterbescherming en toerisme samen

Zoutkamp is een oud pittoresk vissersdorp in het noorden van Groningen. Om het dorp in de toekomst te beschermen tegen het water wordt er een nieuw gemaal gebouwd. Ook wordt de bestaande sluis gerenoveerd. Omdat Zoutkamp enorm populair is onder toeristen zag het project Waterwerken Zoutkamp dit als een directe kans om ook extra’s toe te voegen voor het versterken van toerisme en de leefbaarheid in het gebied.

“We werden als dorpsbewoners en dorpsbelangen van het begin meegenomen in de plannen. Niet alleen over het nieuwe gemaal, maar ook over allerlei andere zaken die ons dorp kunnen versterken. We zijn een toeristisch kerndorp in het Hogeland en mede door dit project zijn we gaan nadenken over extra voorzieningen voor toeristen. Zodat het nog aantrekkelijker wordt om Zoutkamp te bezoeken”, vertelt Jaap Wieringa, bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp. Samen met de gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest wordt het project uitgevoerd.

Historische sluis

Naast de bouw van het nieuwe gemaal wordt ook de historische sluis gerenoveerd. Door het aanpassen van de sluis wordt ook de vaarweg naar het achterland hersteld, wat goed is voor de vaarrecreatie. “Er komt een nieuwe steiger zodat plezierjachten ons beter kunnen bezoeken. Ook leggen we een nieuw fietspad vanaf Reitdiep, via Electra naar Zoutkamp aan. Fietsers kunnen zo kronkelend over de fietspaden door de natuur ontdekken hoe mooi het Hogeland is.”

Recreatie en toerisme

De bouw van het nieuwe gemaal zorgt samen met de extra projecten voor een impuls van recreatie en toerisme. “Vorig jaar is het plan definitief vastgelegd. Afgelopen maart hebben we de openingshandeling verricht. Onze garnalenkoningin heeft met een kraan de eerste hap uit de dijk gehaald waar het gemaal wordt gebouwd. Het hele plan loopt tot en met eind 2025.”


Lees meer…