Besluitenlijsten en aanvullende documenten

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijsten 2019

Aanvullende documenten

  • Op 11 maart 2019 hebben de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk een bestuursovereenkomst over Nationaal Programma Groningen ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over hoe partijen betrokken worden, de uitvoering van het programma, de financiering, de bevoegdheden van het bestuur en de organisatie.Een belangrijk vertrekpunt voor dit document is het ‘Startdocument’. In ‘Een programma dat groeit’ zijn de afspraken in deze bestuursovereenkomst uitgewerkt. Na het ondertekenen van deze bestuursovereenkomst lag er een mooie basis om te starten met Nationaal Programma Groningen.