Samenwerken aan biodiversiteit op zonneparken

Oog houden voor natuur

Het behoud van biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van de energietransitie in de provincie Groningen. Het bouwen van zonneparken en windmolens kan namelijk gevolgen hebben op de natuur in de omgeving. Om ervoor te zorgen dat de energietransitie en het behoud van biodiversiteit hand in hand gaan, worden omwonende van zonneparken nauw betrokken bij de kwaliteit van hun leefomgeving.

On Tour bij het Zonnepark Vierverlaten voor het project ‘Ecologie op coöperatieve zonneparken’ van het programma energieparticipatie.

Ecologie op coöperatieve zonneparken

Binnen het project ‘Ecologie op coöperatieve zonneparken’ werken Grunneger Power, Groninger Energiekoepel en Natuur en Milieufedratie Groningen samen met vrijwilligers aan het vergroenen van energieparken. On Tour sprak met Martijn van der Glas en Karin Hoogterp bij het Zonnepark Vierverlaten waar meer dan 1.000 bomen worden gepland. Martijn van der Glas, projectleider ecologie op coöperatieve zonneparken: “Dit zijn zonneparken die eigendom zijn van bewoners in de omgeving, daarom past dit project zo ontzettend goed in de doelstelling van het programma energieparticipatie.”

Dit zijn zonneparken die eigendom zijn van bewoners in de omgeving, daarom past dit project zo ontzettend goed in de doelstelling van het programma energieparticipatie.

MARTIJN VAN DER GLAS

Samenwerken en de juiste maatregelen

Het behoud van biodiversiteit is een uitdaging waar we als samenleving voor staan. Daarom hebben de initiatiefnemers van het programma energieparticipatie in samenwerking met verschillende organisaties de handreiking ‘Biodiversiteit en energietransitie in de provincie Groningen’ ontwikkeld, een praktisch hulpmiddel voor ontwikkelaars van zonneparken en windmolens, gemeenten en andere betrokkenen. In de handreiking staan handige tips over hoe je een bijdrage kan leveren aan de natuur, zolang je maar samenwerkt en de juiste maatregelen neemt.


Lees meer…