Programma energieparticipatie

Het programma Lokale Energietransitie 2016-2019 heeft een stevige basis gelegd om van onderop te werken aan de energietransitie. Dat aanpakken, dat gebeurt door de vrijwilligers, die zich verenigen in lokale energie-initiatieven. Met hulp van de programmapartners: de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel, Grunneger Power. Een aantal van de lokale energie-initiatieven werd daarmee een coöperatie en heeft een stevige groei doorgemaakt. Een deel geeft al vorm aan volgende lokale projecten. Hulp wordt geboden in de vorm van kennis en procesbegeleiding. Zo worden de vrijwillige Groningers geholpen bij de start van hun initiatief, maar ook bij het realiseren van de eerste projecten.

Inmiddels weten we dat we pas écht energie krijgen van verandering als we ‘het samen doen’. Aanpakken dus, op z’n Gronings.

HANNA DE VRIES, PROGRAMMAMANAGER

“En dat helpen van die Groningers, dat helpt. Samen worden we mondiger als het gaat over de inrichting van een duurzaam eigen dorp of wijk. En inmiddels weten we dat we pas écht energie krijgen van verandering als we ‘het samen doen’. Aanpakken dus, op z’n Gronings.” zegt programmamanager Hanna de Vries. “De afgelopen vier jaar hebben we gezien wat er gebeurt als je Groningers zelf laat bepalen hoe de transitie naar hun duurzame dorp of wijk er uitziet. We zagen dat Groningers elkaar opzoeken, tot geweldige ideeën komen, samen breed gedragen plannen maken, en samen aan de slag gaan. En we gaan door, met een nieuw programma!” vult programmamanager Janneke Wolkorte haar aan.

PEP

Het programma energieparticipatie (PEP) is het Groningse programma voor de lokale energietransitie. Voor het programma is € 2.510.000 beschikbaar. PEP is ontstaan vanuit het succes van het vorige programma, het programma Lokale Energietransitie. Er kan breder worden uitgerold, meer worden geleerd in de diepte, en de transitie kan worden versneld. Om dat te realiseren zijn er binnen het programma energieparticipatie 2020 – 2030 drie doelen geformuleerd:

  • Meer participatie van meer Groningers bij de energietransitie
  • Meer en innovatiever verduurzamen
  • Bestendige en professionele lokale energiesector

Kennis verankeren

Het programma gaat nadrukkelijk over méér dan lokale energieopwekking en -besparing, hoewel dit een zichtbaar effect zal zijn. In het programma richten we ons op een dieper streven: het verankeren van kennis, houding en gedrag over de energietransitie bij de inwoners van Groningen. Projecten zijn een belangrijk middel om de programmadoelen te behalen. Ze ontstaan uit de geconstateerde behoeften van lokale initiatieven. Aanpakken op z’n Gronings.

Het programma kent naast de projecten twee instrumenten. Met het instrument ‘Integrale initiatiefondersteuning’ wordt gewerkt aan een brede aanpak voor het verduurzamen van dorpen en wijken, waarin koppelkansen worden benut. Via het instrument ‘Leergemeenschappen’ wordt de kennis en expertise die is opgedaan bij de uitvoering van het programma, gedeeld binnen het programma en met andere lokale initiatieven.

Startsubsidie voor energie-initiatieven

Als onderdeel van het programma energieparticipatie kunnen lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) een startsubsidie aanvragen voor hun lokale energieproject. Er kan maximaal € 6.000 worden aangevraagd om de opstartkosten te betalen.


Partners

Het programma energieparticipatie wordt uitgevoerd door Groninger Energiekoepel, energiecoöperatie Grunneger Power en Natuur en Milieufederatie Groningen. Dit gebeurt samen met onder andere lokale energie-initiatieven, kennisinstellingen, overheden, midden- en kleinbedrijf. Samen zijn wij de coöperatieve energiesector.

Logo van Grunneger Power
Logo van Natuur en Milieufederatie Groningen
Logo van Groninger Energiekoepel